NEW-SHORTS

Hollywood Kid

Hollywood Kid

2021 | Fiction | Color | DCP | 6min 27sec (E)

Adieu, Ng Man-Tat

Adieu, Ng Man-Tat

2021 | Fiction | Color | DCP | 6min 35sec

The Sea Remembers its Hometown

The Sea Remembers its Hometown

2021 | Documentary, Experimental | Color | DCP | 11min 19sec (E)

Death Rally

Death Rally

2021 | Fiction | Color | DCP | 6min 2sec (K)

A Man Runs

A Man Runs

2021 | Fiction | Color | DCP | 9min 3sec (E)

never watch your watch

never watch your watch

2021 | Fiction | Color | DCP | 14min 2sec

Another World In My Room

Another World In My Room

2021 | Fiction | Color | DCP | 13min 15sec

Corona Theater

Corona Theater

2021 | Fiction | Color | DCP | 12min 51sec

Two Men on the Rooftop

Two Men on the Rooftop

MO Hyun-shin | 2021 | Fiction | Color | DCP | 12min (E)

Film director vlog

Film director vlog

2021 | Fiction | Color | DCP | 5min 27sec (K)

Pick Up

Pick Up

2021 | Fiction | Color | DCP | 9min 26sec

I will always love you

I will always love you

2021 | Fiction | Color | DCP | 7min 28sec

Breakup and isolation.

Breakup and isolation.

2021 | Fiction | Color | DCP | 11min 13sec

Fingertip

Fingertip

2021 | Fiction | Color | DCP | 13min 49sec

Eating out

Eating out

2021 | Fiction | Color | DCP | 9min 57sec

Francis Baking

Francis Baking

2021 | Fiction | Color | DCP | 7min 31sec

prisma

prisma

2021 | Fiction | Color | DCP | 12min 36sec

Break the silence

Break the silence

2021 | Documentary | Color | DCP | 12min 13sec

Band Q

Band Q

2021 | Fiction | Color | DCP | 14min 5sec

Cup noodles and Peaches

Cup noodles and Peaches

2021 | Fiction | Color | DCP | 11min 55sec